Saytda axtar
Bazar günü  
 12 fevral 2017   23:10:34  

ƏDƏBİYYATDAN AÇIQ DƏRSİN İCMALI (nümunə)     
 
Fənn:   “ƏDƏBİYYAT”,     sinif   IX  
Tədris   vahidi: AZƏRBAYCANDA  MİLLİ-DEMOKRATİK       
                           HƏRƏKAT  DÖVRÜNDƏ   ƏDƏBİYYAT
Mövzu:Əhməd  Cavad  “AZƏRBAYCAN   BAYRAĞINA”   
            şeiri. Əsərin   məzmunu    üzrə  iş.
                                     DƏRSİN    GEDİŞİ:
     Ev   tapşırıqlarının  yerinə  yetirilmə   səviyyəsi  təqdimatların  dinlənilməsi 
 və   müzakirə  edilməsi  yolu   ilə  müəyyən  edilir.
 
                 MOTİVASİYA, PROBLEMİN  QOYULUŞU (7  dəqiqə)
  Motivasiyanın  yaradılması   üçün  qabaqcadan   hazırlanmış slaydlar   və   dərslikdəki  “Yada    salın”  və  “Düşünün”   başlıqlı  sualların   əsasında   yığcam  müsahibə  aparmaqla   motivasiya  yaradılır. Müsahibə  əsasında   tədqiqat  sualı  formalaşdırılır.   
 
                                           TƏDQİQAT    SUALI:
    Azərbaycanın   dövlət   rəmzi  olan  bayrağa   həsr  olunan  əsərlərdə,sizcə, daha  çox   hansı  hiss  və   düşüncələr  əksini  tapmalıdır? 
     Tədqiqat   sualı   üzrə  şagirdlərin  fərziyyələri   dinlənilir  və  qeydlər   aparılır. 
                 TƏDQİQATIN   APARILMASI(12 dəqiqə)
   Tədqiqata   şeirin  səs  yazısının    dinlənməsi  ilə  başlamaq   olar.Bu  məqsədlə  aşağıdakı    linkdən  istifadə olunur:
        https://www.youtube.com/watch?v=pdTOTK2zdE8
Sinif   4   kiçik  qrupa  bölünür :
           I qrup-  “Turan”
           II qrup-  “Zəfər”
           III   qrup-“İnam”
           IV   qrup- “Ay-ulduz”
   Hər   qrupa   tədqiqat  aparmaq    üçün   iş  vərəqləri təqdim  olunur,buradakı  tapşırıqlara   uyğun olaraq  hər qrup  şeirin   bir bəndində  işlənmiş tanış  olma- yan    sözlərin  mənasını lüğət  əsasında    aydınlaşdırır, bəndin  məzmununu   izah  edir, bənddə işlənmiş  bədii    təsvir  və  ifadə   vasitələrini müəyyənləşdirir.  
       MƏLUMATIN   MÜBADİLƏSİ    VƏ  MÜZAKİRƏSİ(15  dəqiqə)
     Hər qrup   öz  tapşırığı  üzrə    tədqiqat  aparır və  təqdimat    hazırlayır.Təqdimatlar  dinlənilir  və    müzakirə  olunur.
      ÜMUMİLƏŞDİRMƏ   VƏ   NƏTİCƏLƏRİN  ÇIXARILMASI( 3 dəqiqə)
Şagirdlərlə  birlikdə   dərs  ümumiləşdirilir  və  nəticələr  çıxarılır:
     Azərbaycanın   dövlət   rəmzi  olan  bayrağa   həsr  olunan  əsərlərdə   daha  çox vətənpərvərlik  hissi    və   “Azərbacançılıq”  məfkurəsi-düşüncəsi  əksini   tapmalıdır.
                   YARADICI   TƏTBİQETMƏ(3 dəqiqə)
   Azərbaycan    bayrağı   haqqında   şeirlərdən    biri  ilə  bu   şeiri müqayisə  etmək, oxşar  və  fərqli  cəhətləri   göstərmək.
             QİYMƏTLƏNDİRMƏ ( 4  dəqiqə)
   Qiymətləndirmə  meyarları:   aydınlaşdırma, müəyyənləşdirmə
 
            
 
         
 
 
 
Ev   tapşırığı:(1 dəqiqə)
    Müxtəlif  mənbələrdən(o   cümlədən, internet  resurslarından), digər  fənlərdən  topladığınız   məlumat  əsasında  “Azərbaycan  Demokratik   Cümhuriyyəti  dövründə ədəbiyyatımız”  mövzusunda  şifahi təqdima- ta   hazırlaşın. (Slaydlardan  ibarət   elektron  təqdimat  da   hazırlamaq  olar).  
 
    İcmalı  hazırladı:
   Fənn  müəllimi:                     /                            / 
   Yoxladı:
  Tədris hissə müdiri :            /                           /
    
                                   Tarix: ________________ 
                                                      gün, ay, il              
 
 
 
                         
  Minarə  Paşayeva
         Şirvan   şəhər  13 №li tam  orta məktəbin 
         Azərbaycan  dili və ədəbiyyat  müəllimi, 
       “Təhsildə  inkişaf   və  innovasiyalar  üzrə 
        III Qrant  müsabiqəsinin  fərdi   layihə   qalibi
 
 
 
 
 
 
                                            


Tarix: 28-01-2023, 22:48

Xəbəri paylaş