Saytda axtar
Bazar günü  
 12 fevral 2017   23:10:34  

Unudulmaz elm fədaisi 

              Görkəmli alim  Turan Turabovun 90 illik yubileyinə
 
Görkəmli alim Turan Mirzə oğlu Turabov uzun illər  indiki  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin –qədim elm məbədinin    yüksək pilləsini öz geniş və əhatəli araşdırmaları ilə   fəth etmiş sayılıb-seçilən alimlərdən olmuşdur.
90 illik yubileyi ərfəsində yaddaşlarda dərin  iz qoymuş alimin uğur hekayəsinə yenidən nəzər salmaq və  bu unudulmaz  elm fədaisini   xatırlamaq  yerinə düşər.

T.Turabov 1934-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1952-ci ildə  M.Ə.Sabir  adına 5 saylı   orta məktəbi  bitirmiş, həmin il Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki ADAU) Zootexnik fakültəsinə daxil olaraq, 1957-ci ildə institutu alim-zootexnik  ixtisası üzrə bitirmişdir. Təyinatıla Azərbaycan Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun heyvanların genetikası və morfologiyası şöbəsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə göndərilmışdır. 

1960-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki ADAU) kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi və genetikası kafedrasında   aspiranturaya daxil  olmuş, 1963-cü  ildə aspiranturada hazırlıq dövrünü başa vuraraq, həmin kafedrada assıstent vəzifəsində  işləmişdir.    

1964-cü  ildə Lenin adına Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, professor A.O.Ağabəylinin rəhbərliyi ilə «Azərbaycan camışlarının məhsuldar cinsdaxili tiplərinin qiymətləndirilməsi»  mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, 1964-cü ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya Komıssiyası tərəfindən  kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq   görülmüşdür. 1966-cı ildə müsabıqə yolu ilə dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

T.M.Turabov  135   elmi kitabın, kitabça və məqalənin,  həmçinin   genetikadan  dərsliyin, camışçılığa dair monoqrafıyanın,  7 ədəd dərs vəsaitinin və bir sıra tədris proqramlarının   müəllifidir.  O,   zoomühəndislik üzrə  silsilə  elmi əsərlərin nəşri ilə məşğul olan  redaksiya heyətinin üzvü, «Zoologiya və ovçuluğun əsasları» adlı ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaitinin  redaktoru olmuşdur.

   1988-ci ildə «Camışçılıq süd və ətdir» adlı elmi populyar kinofilmin  məsləhətçisı, 1989-cu ildə İtaliyada ingilis dilində çap olunmuş «SSRİ-də heyvanların genetik  resursları», «Camışlar» adlı beynəlxalq  əhəmiyyətllı monoqrafiyaların, 1991-ci ildə Sofıyada (Bolqarıstan) camışçılıq üzrə keçirilmiş IV Beynəlxalq konqresdə «Azərbaycanda  camış cinsinin seleksiyasının müasir vəziyyəti və cinsin  təkmilləşdirilməsi yolları» adlı  elmi məqalələrin  müəllifı kimi tanınmışdır. Turan Turabov  1988-ci ildə Sankt-Peterburqda keçirilmiş Ümumittifaq Elmi-Tədqiqat Heyvanların 
Genetikası və Seleksiyası İnstitutunda «Qafqaz camış cinsinin südlük istiqamətdə seleksiyasının nəzəriyyəsi və təcrübisi»  mövzusunda doktorluq dissertasiyasını  müdafıə edərək, kənd təsərrüfatı elmlər doktoru alimlik dərəcəsinə yüksəlmişdir.

 1992-ci ildə T.M.Turabova professor elmi rütbəsi verilmişdır. 1997-ci ildə Asiya, Yaxın Şərq və Latın Amerikası ölkələrinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının FAO xətti üzrə İtaliyada keçirilən camışçılıq üzrə V Beynəlxalq konqresinin iştirakçısı olmuşdur. Həmin konqresdə «Azərbaycanda camışçılığın elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi yolları» mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzə ingilis dilində 1000 səhifəlik külliyyatda çap olunmıışdur.
Professor T.M.Türabov heyvandarlığın əsas sahələrindən  olan və camışçılıqla  məşğul olan dünyanın bir çox alimləri ilə sıx elmi əməkdaşlıq edir, onun səyi və bilavasitə iştirakı ilə respublikada camışçılığın  elmi əsaslarla inkişafının, xüsusilə də damazlıq işinin təşkilində, mövcud  araşdırmaların ümumiləşdirilməsi sahəsində aparılan tədqiqat və seleksiya işləri  öz bəhrəsini vermişdir. T.Turabov  ömrünün sonunadək  çalışdığı ali təhsil müəssisəsinin  Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi və yemləndirilməsi kafedrasına rəhbərlik etmişdir.

Professor T.M.Turabov ölkənin yeganə ali aqrar  təhsil müəssisəsinin    elmi metodiki mərkəzi sayılan kafedraya rəhbərlik etmiş, elmi kadrların hazırlanmasında böyük əməyi olmuş alimlərdəndir. Onun rəhbərliyi ilə 4 nəfər namizədlik dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. Görkəmli alim 3 doktorantın doktorluq dissertasiyasının elmi və metodiki məsləhətçisi olmuşdur.  İstər tədrıs, istərsə də elmi-tədqiqat işlərinin istiqamətinin yeni, XXI əsrin tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinə, tətbiqi mümkün olan proqramların  geniş yayılmasına nail olmuşdur.


Professor T.M.Turabov Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Elmi Texniki Şuranın və elmi şuraların, həmçinin Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası yanında təşkıl olunmuş namizədlik dissertasiyaları üzrə ixtisaslaşmış müdafıə şurasının üzvü idi. Rektorluğun  və Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəfələrlə mükafatçısı olmuş alim həm də  əmək veteranı idi. O, 2001-ci ilin oktyabr ayında vəfat etmişdir.

Görkəmli alim, gözəl insan  Turan Turabovun   tələbləri olmuş, hazırda ali məktəblərdə çalışan alimlər  öz müəllimlərini xoş xatirələrlə yada salır, onun  yarımçıq qalmış  elmi-tədqiqat işlərini  davam etdirirlər.Bu sırada mərhum alimin oğlu  Urfan  Turabov da var.

Atasının işıqlı yolunu uğurla davam etdirən U.Turabov  1990-cı ildə Moskvada Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq Institutunun əyani aspiranturasına daxil olmuş, 1993-cü ildə aspiranturanı bitirərək, namizədlik dissertasiyasını  müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 1994-cu ildə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini al­mış­dır. 1997-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Gəncə şöbəsində baş müfəttiş, baş məsləhətçi vəzifələrində çalışmışdır.  2003-cü ildə ona  kiçik dövlət qulluqçusu, 2004-cü ildə 3-cü dərəcəli dövlət qulluqçusu adı verilmişdir. 

2010-cu ildən ADAU-nun heyvandarlıq və balıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrasında baş müəllim, 2012-ci ildən 2020-ci ilədək Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik  fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışmlşdır.  2021-ci ildən Zoomühəndislik fakültəsinin Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi və yemləndirilməsi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 54 elmi əsərin,  1 dərsliyin,   30 elmi  məqalənin,  23 fənn proqramının və metodiki göstərişlərin müəllifidir.   

Urfan müəllim  də atası kimi xalqımızın xidmətindədir. Onun rəhbərliyi altında  gənc  magistrlər yetişir. Apardığı elmi-tədqiqat işləri  fermer təsərrüfatlarında uğurla  tətbiq edilməkdədir. Necə deyərlər,ot kökü üstə bitər. Urfan müəllim atasının yarımçıq qalmış işlərini yaradıcılıqla davam etdirməkdədir.
 
  Arif Tağıyev, professor,
  Maarif Məmmədoğlu, ADAU-nun “Aqrar mütəxəssis” qəzetinin baş redaktoru


Tarix: 3-04-2024, 14:12

Xəbəri paylaş