Saytda axtar
Bazar günü  
 12 fevral 2017   23:10:34  

“NUR ŞƏHƏRİNİN DİL YADDAŞI”
                    
  Mingəçevir şəhərinin 75 illik yubileyi münasibətilə Mingəçevir Dövlət Universitetinin Humanitar fənlər kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Namaz Manafovun  rəhbərliyi  ilə  “Nur şəhərinin dil yaddaşı” adlı (“Elm və təhsil”, 2023-cü il) dialektoloji  lüğət  tərtib edilmişdir. 
      Lüğətdəki sözlərin  toplanmasında müəllimlərlə birgə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr də yaxından iştirak etmişlər. Onlar Mingəçevirin yaşlı sakinləri ilə görüşmüş, dialektoloji materiallardan, çap olunmuş lüğətlərdən, monoqrafiyalardan istifadə etmiş, ədəbi dilimizdə işlənməyən, lakin Mingəçevir şəhər şivəsində mühafizə olunan mindən artıq söz toplamışlar.
      Lüğətin sözlüyü sübut edir ki, Mingəçevir ərazisi həqiqətən qədim və əbədi türk yaşayış məskənidir. “Ön söz”də  qeyd olunduğu kimi, yerli əhali ilə ətraf ərazilərdən vaxtilə köçüb gəlmiş və Mingəçevirin  salınmasında  bilavasitə iştirak etmiş insanların iş birliyi zaman keçdikcə həm də “dil birliyinə” çevrilmiş, daha döğrusu, vahid şəhər şivəsini  formalaşdırmışdır.  
      Xalqımızın və dilimizin tarıxi ilə bağlı bir çox əlamətlər Mingəçevir şəhər şıvəsində  qorunub saxlanır.  Bu şıvədə işlənən qədim türk mənşəli sözlərin doğmaliğı insanı heyrətdə qoyur:  “çalkeçir” (məhəccər), “de:cilik” (xəbərçilik), “dö:ürə” (məcməyti), “qıymaz”  (xəsis), “micir” zəif) və s. Mingəçevir şəhər şıvəsinin kənd təsərrüfatına, maldarlığa, balıqçılığa və gəmiçiliyə, meşəçilik  və bağçılıq təsərrüfatına,  ev  və  çöl  heyvanlarına , ev əşyalarına,  adət- ənənələrə dair zəngin terminoloji leksikası öz orijinallığı ilə fərqlənir.
      Kitaba  AMEA  Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qüdsiyyə Qəmbərova və  Mingəçevir Dövlət Universitetinin dosenti,  filologiya elmləri doktoru Flora Namazova rəy vermişlər.
      MDU-nun  “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasında II kursda tədris olunan  “Azərbaycan dilinin interregional xüsusiyyətləri” fənni  üçün (payız semestri, 15 saat mühazirə, 30 saat praktik məşğələ)  nəzərdə tutrulmuş  bu vəsaitdən tələbələr, mağistrantlar, tədqiqatçilar, eləcə də geniş oxucu kütləsi  faydalana bilər.
   “Nur şəhərinin dil yaddaşı” (Mingəçevir şəhər şivəsinin qısa lüğəti, təkmilləşdirilmiş ikinci nəşr) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasının  qərarı ilə çap olunmuşdur.Tarix: 20-10-2023, 12:52

Xəbəri paylaş