Saytda axtar
Bazar günü  
 12 fevral 2017   23:10:34  

Ana dilimizin korifeyi

 
Onu  fenomen insan kimi tanıyırlar. Fitri istedadı, işıqlı ziyalı, yüksək mənəviyyat sahibidir. Söhbət   sadəliyi, səmimiliyi, elmiliyi,  natiqliyi, xeyirxahlığı,  yüksək intellektuallığı ilə seçilən, sentyabrın  21-də 60 yaşı tamam olan  tanınmış türkoloq, görkəmli dilçi alim, Azərbay­canda Atatürk Mərkəzinin direktoru, Milli Məclisin deputatı, Dünya Alpaqut Federasiyasının Prezidenti, Əməkdar elm xadimi, akademik Nizami Cəfərovdan gedir.  Onun  Azərbaycan ziyalısı üçün örnək sayıla biləcək həyat və elm yolu çox zəngin və çoxşaxəlidir.
Nizami Qulu oğlu Cəfərov 21 sentyabr 1959-cu ildə Ağstafa rayonunun Zəlimxan kəndində anadan olub. O, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1985-ci ildə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İns­titutunda əmək fəaliy­yətinə başlayan alim 1987-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin şöbə müdiri, 1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının müəllimi, professoru, Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifələrində çalışıb. Alim 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində “Dədə Qorqud” elmi tədqiqat laboratoriyasını yaradaraq onun müdiri təyin olunub. Akademik 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən­camı ilə Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri təyin edilib və bu günədək həmin vəzifədə uğurla fəaliyyət göstərir. Yüksək peşəkarlığı ilə tələbələrin dərin hörmətini qazanan N.Cəfərov 2019-cu ilin iyun ayından Bakı Dövlət Universitetinin Ümumi dilçilik kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin olunub.
N.Cəfərov 1985-ci ildə “Azərbaycan dilində sadə cümlənin struktur-semantik inkişafı” mövzusunda namizədlik, 1991-ci ildə “XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dili” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib, 1995-ci ildə professor elmi adını alıb. O, 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2017-ci ildə həqiqi üzvü seçilib.
Tədqiqatları Azərbaycan dilində sadə cümlənin struktur-semantik inkişafı, XVIII əsr Azərbaycan ədəbi dili, Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi və Azərbaycanşünaslığın əsasları və inkişafı tarixinə, qədim türk və türk xalqları ədəbiyyatı tarixi və müasir ədəbi proseslə bağlı problemlərə həsr olunan akademik yüzlərlə elmi məqalənin, elmi və elmi-publisistik əsərlərin, ali və orta məktəb dərsliklərinin müəllifidir. Onun “Füzulidən Vaqifə qədər”, “Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi tarixi”, “Azərbaycanşünaslıq məsələləri”, “Qədim türk ədəbiyyatı”, “Türkün dün­yasından türk dünyasına”, “Türkologiyaya giriş”, “Ədəbiyyatın müstəqilliyindən müstəqilliyin ədəbiy­yatına”, “Azərbay­can xalqının tarixi, yaxud tər­cümeyi-halı”, “Azər­baycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları”, “Mir Cəlalın milli idealları” və s. kitab və monoqrafiyaları elmi ictimaiyyətin dərin rəğbətini qazanıb.
Görkəmli alimin gənc mütəxəssislərin yetişdirilməsində də əvəzsiz xidmətləri var. Onun rəh­bərliyi altında 5 elmlər doktoru, 15-dən çox fəlsəfə doktoru hazırlanıb.
O, Azərbaycan Respublikasının II (2000-ci il), III (2005-ci il), IV (2010-cu il) və V çağırış (2015-ci il) Milli Məclisinin deputatıdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə İşçi Qrupunun rəhbəri, Azərbay­can-Qazaxıstan, Azərbay­can- Qırğızıstan, Azər­­baycan-Küveyt Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə işçi qruplarının, Azərbaycan Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvüdür.
Akademik Nizami Cəfərov elmi nəticələrinə və təhsil quruculuğunda səmərəli xidmətlərinə görə, 2001-ci ildə Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülüb. Bundan əlavə, Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyətinin qəra­rı ilə “Yusif Məm­mədəliyev adına medal”la təltif edilib.
Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 20 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə  akademik Nizami Cəfərov Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına və elmin inkişafında xidmətlərinə görə  “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.
Akademik Nizami Cəfərov "Tə\hsil" jurnalında dərc olunan  elm və təhsilin, dilçiliyimizin  aktual məsələlərinə dair bir-birindən maraqlı məqalələri ilə də oxucularımızın rəğbətini qazanıb.
Görkəmli dilçi alimi 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı və fəaliyyətində uğurlar arzu edirik!
"Təhsil"