Saytda axtar
Bazar günü  
 12 fevral 2017   23:10:34  

MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZ MUSİQİMİZDƏ


      Ulu Öndər Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideyalarından ən təcəssümü olan milli musiqi mədəniyyətimiz haqqında demişdir: "Azərbaycan xalqının musiqi  irsi zəngindir. Biz folklor musiqisini, əsrlər və minilliklər ərzində xalq tərəfindən yaradılıb, nəsildən-nəsilə yadigar verilən musiqini  nəzərdə tuturuq. Biz Azərbaycanda  nisbətən yaxın keçmişdə  əsrin əvvəllərində yaradılan, lakin tarixən  qısa müddət  ərzində böyük, şanlı yol  keçərək, indi müasir, professional sənətin ən yüksək səviyyəsində duran musiqini də  nəzərdə tuturuq. Sizin yaradıcılıq  fəaliyyətiniz, bax, bu bunövrəyə  əsaslanmalı, bu təməl üzərində qurulmalıdır. Siz bu zənqin materialdan geniş istifadə etməlisiniz".
     Milli-mənəvi dəyərlərimizi  özündə əks etdirən  adət-ənənələrimiz, musiqimiz, maddi-mənəviyyat nümunələri və s. insanın formalaşmasında əsas amillərdəndir. Azərbaycan musiqisi və burada yaşanan tarixi köklərimiz, xalqın düşüncə tərzi, adət-ənənələrə hörmət və s. məqamlar gələcək  nəsilə lazımi şəkildə təqdim olunmalıdır.
    Bu gün dünyamızda Azərbaycan iqtisadi, sosial inkişafı, tolerant ölkə kimi deyil, eyni zamanda  maddi-mədəni abvidələri, folkloru, gözəl adət-ənənələri, incəsənəti, musiqisi  ilə fəxr ediləcək ölkədir. Xalqımızın min illər boyu formalaşan milli-mənəvi dəyərləri, mədəniyyəti xalqımızın  keçmişi ilə bu  günü və gələcəyi arasında mənəvi körpü yaradılıb. Belə dəyərlərin öyrənilməsi, onların təbliği hər zaman aktual olduğu kimi, bu günün  tələbatı baxımından də zəruri hesab  olunub.
    Bu gün Azərbaycan dünyada sürətlə inkişaf edən, iqtisadi sahədə yüksək naliyyətlər əldə edən ölkə olaraq söz sahibinə çevrilib və milli-mənəvi dəyərləri, mədəniyyəti, incəsənəti  ilə heyrət doğurub. Ölkəmizdə  beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, dinindən, irqindən asılı  olmayaraq səfəri  ölkəmizi mədəniyyətlərarası dialoqa  töhfələrini verən ölkə kimi tanıdır.
    Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanı ən yüksək şəkildə təmsil edərək, xalqın  dəyərlərini, mədəniyyətini, adət və ənənələrini, mövcud problemlərini dünya dövlətlərinin diqqətinə çatdıraraq, beynəlxalq  ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycan reallıqlarına yönəldir.
    Azərbaycan musiqisi, qədim muğamlar, təsviri sənəti minlərlə avropalını bənzərsiz bədii   gözəlliyi və mənəvi  kamilliyi, habelə fəlsəfi məzmununun dərinliyi ilə heyran edir. Azərbaycan muğamının dirçəlməsi  onun dünya çərçivəsində  geniş tətbiq edilməsi, habelə bütün  dünyada sülh naminə sivilizasiyaların  dialoqunun səmərəli inkişafı və möhkəmlənməsi dünya mədəniyyətlərinin bir-birinə yaxınlaşması Mehriban xanım Əliyevanın adı ilə bağlıdır.
     Azərbaycan muğamını YUNESKO  tərəfindən bəşəriyyətin irsinin qeyri-maddi irsinin şah əsəri elan olunması qürurvericidir.
                                                                                                           

Ulduz Miriyeva
                                                                                                             Milli Konservatoriya tərkibində İncəsənət 
                                                                                                               Gimnaziyasının müəllimi, pedaqoqika üzrə 
                                                                fəlsəfə doktoru